Demo
Dette er en demo-versjon av kontoen din. Du vil ha tilgang til brukerdataene dine så snart du er innlogget.
Retningslinjer for personvern
 
Playcherry Limited, som er del av den samme gruppen som Euroslots, (”vi”) tar din rett til personvern på alvor. Disse retningslinjene for personvern, sammen med våre generelle vilkår og betingelser og retningslinjer for bruk av informasjonskapsler, forklarer hvordan vi håndterer dine personopplysninger, dine personvernrettigheter og forskjellige valg du har når det gjelder dine personopplysninger. 
 
Sist oppdatert: 25.03.2020 Versjon: 2.0
 
1. Behandlingsansvarlig og personvernombud 
Playcherry Limited bestemmer hvordan dine personopplysninger behandles og med hvilke formål. Dermed er vi å anse som behandlingsansvarlig i henhold til personopplysningsforskriftene. 
 
Hvis du har spørsmål eller klager vedrørende vår bruk av dine personopplysninger, kan du kontakte vårt personvernombud (forkortet til «DPO» på engelsk) på [email protected] Du kan også kontakte vår kundestøttetjeneste via live chat eller på e-postadressen [email protected] 
 
2. Informasjonskategorier og formål med vår behandling av dem
2.1. Informasjon du selv oppgir
Vi kan behandle informasjon som du gir til oss for å oppfylle våre rettslige forpliktelser (deriblant, men ikke begrenset til, relevant spillelovgivning og regler angående pengehvitvasking). Denne typen behandling er nødvendig for å følge gjeldende lover. De følgende typene personopplysninger kan behandles: 
 
Ditt fødselsnummer;
Kontaktopplysninger som navn, fødselsdato, adresse, epostadresse, telefonnummer.
Offisielle dokumenter som pass eller ID, disse kan inkludere et foto av deg. 
Kommunikasjonshistorikk, for eksempel din kommunikasjon med vår kundestøtte på e-post eller via live chat.
Vi kan også behandle anonymisert informasjon om din adferd og dele den med tredjeparter for å motvirke spilleavhengighetsrelaterte problemer. 
Øvrig informasjon vi behøver for å overholde våre juridiske forpliktelser.
Vi forbeholder oss retten til å bekrefte dine personopplysninger uten forvarsel og uten å oppgi årsak. Dette skyldes forskriftsmessige forpliktelser som krever at vi bekrefter din identitet ved å hente ditt fødselsnummer gjennom en tredjepart hvis ikke du oppgir det manuelt. Du har rett til å motsette deg denne typen verifisering. Dette kan gjøres ved å kontakte vår kundestøtte via live chat eller på [email protected] Din konto vil da stenges i henhold til våre generelle vilkår og betingelser.
 
2.2. Informasjon som er nødvendig for at du kan bruke våre tjenester
Vi kan behandle informasjon som vi trenger for å kunne tilby våre tjenester til deg. Vår lovgitte basis for å behandle disse personopplysningene er for å oppfylle vår kontrakt med deg angående ytelse av våre tjenester. De følgende formene for personopplysninger kan bli behandlet:
Brukernavn, IP-adresse, nettlesertype, demografisk informasjon og geolokaliserings-informasjon fra din enhet og/eller maskinvare, henvisende / avsluttende sider og operativsystem.
Enhets ID, installert programvare, informasjonskapsler og informasjon fra pågående spill.
Finansiell informasjon og betalingsinformasjon slik som kredittkortnummer, navn på kortinnehaver, kredittkortets utløpsdato, kortinnehavers adresse, navn på bank og bankkontonummer. 
Annen informasjon vi behøver for å yte våre tjenester.
 
2.3. Informasjon brukt for markedsføring
Vi kan også behandle informasjon fra deg for å levere markedsføringsinformasjon. Vår lovmessige basis for å behandle denne typen personopplysninger er vår legitime interesse i å markedsføre våre produkter og tjenester for å oppfylle våre kommersielle og forretningsmessige målsetninger. Denne formen for informasjonsbehandling vil ikke gjennomføres på en måte som krenker dine personlige rettigheter. De følgende typene personopplysninger kan bli behandlet:
 
Informasjon forbundet til ditt abonnement til våre e-postoppdateringer slik som fornavn, etternavn og e-postadresse. 
 
Avstå fra markedsføring: Du kan når som helst oppdatere dine preferanser og innstillinger i «Oppdateringsinnstillinger» under «Min konto» på vår nettside, eller kontakte vår kundestøtte via live chat eller på [email protected]
 
3. Deling av informasjon
Vi kan dele dine personopplysninger med selskaper som leverer tjenester som hjelper oss å yte våre tjenester og/eller hjelper oss med vår forretningsdrift. Vi har kontraktsforhold med alle disse selskapene for å forsikre at dine personopplysninger alltid behandles konfidensielt, er beskyttet med høvelige sikkerhetsforanstaltninger og forhindrer disse selskapene fra å bruke dine personopplysninger for sine egne formål. 
 
Vi kan også dele dine personopplysninger i de følgende tilfellene:
 
Når påkrevet av gjeldende lovverk, som et rettslig pålegg eller lignende juridisk prosess.
For å oppfylle våre rettslige forpliktelser overfor lisensierende- og regulerende myndigheter, samt å oppfylle våre plikter i henhold til gjeldende lovverk og relevante myndigheter i andre jurisdiksjoner;
Når vi mener, i god tro, at deling av informasjon er nødvendig for å beskytte våre rettigheter, beskytte din sikkerhet eller andres sikkerhet, etterforske svindel, eller følge en myndighetspålagt forespørsel.
Hvis vi inngår i en fusjon, kjøp, salg av alle eller deler av våre ressurser, hvorpå du vil varsles på e-post og/eller gjennom en tydelig kunngjøring på vår nettside angående relevante endringer av eierskap eller bruk av dine personopplysninger, samt valg du har angående dine personopplysninger.
Når vi samarbeider med tredjeparter for å identifisere tilfeller av kampfiksing;
Hvis vi først får ditt samtykke, eller vi anser det som rimelig eller nødvendig. I slike tilfeller, vil den lovmessige basisen for informasjonsbehandlingen være legitime interesser og behandlingen vil ikke gjennomføres på en måte som krenker dine personlige rettigheter.
I enkelte tilfeller har vi en lovpålagt plikt til å verifisere din identitet ved bruk av tredjepartsleverandører som vi deler dine personopplysninger med og mottar personopplysninger fra.  Vi har rett til å gjøre beslutninger basert på informasjonen disse tjenestene leverer. Denne delingen av personopplysninger kan involvere å sende personopplysninger til land utenfor EU/EØS. Vi bruker Transunion for å bekrefte din identitet. Hvis du ønsker å finne ut mer om hvordan dine personopplysninger behandles av Transunion vennligst sjekk deres retningslinjer for personvern    her.
 
4. Overføring av personopplysninger utenfor EU 
Dine personopplysninger kan deles med land utenfor EU/EØS. I slike tilfeller, tar vi alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske forhåndsregler for å forsikre at graden av beskyttelse for dine personopplysninger holder samme nivå som i EU/EØS. Dette gjøres blant annet ved å benytte standardkontraktsklausuler eller bindende foretaksregler. Vi inngår kun kontraktsforhold med tredjeparter som garanterer sammenlignbar standard for databeskyttelse som i EU/EØS land.
 
5. Diverse
5.1. Sosiale medier 
Hvis du velger å kommunisere via sosiale medier, vil informasjonen du deler med oss være forbundet med din personlige sosiale media-konto. Disse sosiale medier-plattformene har sine egne regler for personvern. Du må kontakte dem direkte for å utøve dine rettigheter eller be om å få kommunikasjon mellom deg og oss slettet fra den relevante plattformen.
 
5.2. Lenker til andre nettsider
Vår tjeneste har lenker til andre nettsider. Disse nettsidene kan ha personvernspraksiser som skiller seg fra våre. Hvis du oppgir personopplysninger til disse sidene, vil din informasjon være underlagt deres personvernsretningslinjer. Vi oppfordrer deg til å lese personvernsretningslinjene til alle nettsider som du besøker grundig.
 
5.3. Undersøkelser og konkurranser
Vi kan tidvis gi deg sjansen til å delta i konkurranser eller undersøkelser på vår nettside. Hvis du deltar, kan vi i enkelte tilfeller be om visse former for personopplysninger. Deltakelse i disse undersøkelsene eller konkurransene er aldeles frivillig, og det er opp til deg å velge om du vil dele personopplysninger eller ikke.
 
5.4. Vitnemål 
Vi deler vitnemål/kommentarer/anmeldelser fra våre kunder på nettsiden vår. De kan inneholde personopplysninger. Vi henter inn samtykke på e-post før vi publiserer vitnemål. For å be om få dine personopplysninger fjernet fra vitnemål, kommentarer eller anmeldelser, vennligst kontakt oss på [email protected] 
 
6. Lagring av informasjon
Vi lagrer dine personopplysninger så lenge som vi behøver for å behandle den, eller så lenge som vi er pålagt å lagre opplysningene av gjeldende lovverk. Når vi ikke lenger behøver dine personopplysninger for å oppfylle hensikten eller den lovpålagte tidsgrensen har utgått, vil vi slette dine personopplysninger. Det kan hende at vi vil behandle dine personopplysninger for statistiske formål. I slike tilfeller, vil vi anonymisere informasjonen slik at den ikke lenger kan knyttes til deg.
 
Hvis du ønsker at vi stenger din konto, vennligst kontakt oss på [email protected] Når kontoen din har blitt stengt, vil vi beholde dine personopplysninger hvis dette er nødvendig for å oppfylle våre juridiske forpliktelser, løse tvister eller opprettholde våre avtaler.
 
7. Sikkerhet
Vi sikter etter å oppnå det høyeste mulige nivået for sikkerhet og personvern, og vi tar dine personopplysningers sikkerhet på alvor. For oss er det veldig viktig at du føler deg trygg på vår behandling av dine personopplysninger, og vi tar nødvendige forhåndsregler for å beskytte dine personopplysninger fra uautorisert adgang og annen ikke tillatt behandling. For å oppnå et høyt sikkerhetsnivå, iverksetter vi passende organisatoriske, tekniske og fysiske virkemidler. 
 
8. Dine rettigheter
Du har de følgende rettighetene når det gjelder behandling av dine personopplysninger: 
Rett til innsyn: du kan be om å få vite hvorvidt vi behandler personopplysninger om deg og be om en kopi av slike opplysninger. Hvis du ønsker å vite hva slags personopplysninger om deg vi innehar, vennligst kontakt kundestøtte via live chat eller på [email protected] eller send en e-post til [email protected]
Rett til retting: du kan be om å få dine personopplysninger rettet. Den enkleste måten å gjøre det på er å utføre de nødvendige endringene i "Min Konto"-seksjonen.
Rett til å protestere: du kan protestere mot vår behandling av dine personopplysninger.
Rett til begrensning: du kan, i enkelte tilfeller, be om begrensing av vår behandling av dine personopplysninger.
Rett til å trekke tilbake ditt samtykke i tilfeller hvor vår behandling av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke.
Rett til dataportabilitet: du kan be om at vi overfører dine personopplysninger til en annen behandlingsansvarlig. Du vil da motta dine personopplysninger i et strukturert, hyppig anvendt og maskinlesbart format.
Rett til sletting: du kan be om at vi sletter dine personopplysninger. Selv om du har rett til å få dine personopplysninger slettet, kan vi i enkelte tilfeller ikke slette all informasjon i sin helhet. Dette skyldes lovpålagte forpliktelser til å lagre enkelte personopplysninger for en bestemt tidsperiode.
Rett til å klage til en tilsynsmyndighet.
 
9. Varsel om endringer i våre retningslinjer for personvern
Vi kan oppdatere disse retningslinjene for personvern for å reflektere endringer i våre informasjonsbehandlingsrutiner. Hvis vi gjør betydelige endringer som vil påvirker dine rettigheter i anselig grad, vil vi varsle deg eller kunngjøre dette på vår nettside før endringene trer i kraft. Vi oppfordrer deg likefult til å tidvis gjennomgå disse retningslinjene for oppdatert informasjon om våre personvernsrutiner.
 
10. Kontaktinformasjon 
Hvis du har spørsmål angående disse retningslinjene for personvern, eller ønsker å kontakte oss angående hvordan vi behandler dine personopplysninger, vennligst send en e-post til vårt personvernombud på [email protected], eller skriv til oss: Playcherry Limited Att: Personvernombud (Data Protection Officer) 3rd Floor, Spinola Park, Triq Mikiel Ang Borg St. Julians, SPK1000 Malta.

Ansvarlig spill

Her på EuroSlots er vi opptatt av å skape et morsomt og ansvarlig spillmiljø. Spill kan både være underholdende og lønnsomt, men du kan ikke alltid vinne. Å tape er en del av spillet, og du må være forberedt på dette. Derfor bør du spille ansvarlig, og ikke risikere penger som du ikke har råd til å tape. Spilling kan være vanedannende, og du kan miste perspektivet på tid og penger. Vi ønsker at spillopplevelsene skal være så positive som mulig, selv om du taper. Derfor jobber vi hardt for å hjelpe deg å kontrollere din egen spilling.

Avduker en ny spilleopplevelse for Europa

Erfaringer og lærdom, satt i system. Etter å ha jobbet med nettspill i over 10 år har vi bestemt oss for å lage et helt nytt, annerledes og ikke minst bedre nettkasino. Vi har høstet erfaringer både som spillere, ansatte og eiere, og vi har lært hva som fungerer bra - og hva som kan gjøres bedre. Resulatet er EuroSlots!

Hos EuroSlots skal det vær enkelt å registrere seg, enkelt å spille, enkelt å få hjelp når dette trengs, enkelt å sette inn eller ta ut penger. Og det skal skje i et tempo som du som spiller er fornøyd med.

EuroSlots tilbyr et meget bredt utvalg av de beste nettspillene som tilbys. Er ikke spillene bra nok, ja da publiserer vi dem ikke. Vi har også bonusordninger som vi tør påstå er i verdenstoppen. Hos EuroSlots vil du finne funksjoner som du ikke finner andre steder, fordi vi har funnet på dem selv, slik at du skal få en best mulig nettspillopplevelse. Det er ikke for ingenting at vårt motto er: EuroSlots - for seriøse slot-spillere!

Vi ønsker deg en flott spillopplevelse!